Directorate of Institutional Finance, Madhya Pradesh, Bhopal

State BRISC Cell

 

BRISC Award Winners for the year 2003-04

Award Category 

District

Official's name (with maximum incumbency/ recovery)

Collector Lead District Manager

State Level

First

Indore

Mohammad Suleman

Shri K. C. Holkar, BOI

Second

Gwalior

Shri T. Dharmarao

Shri P.P. Sugandhi, CBI

Third

Dhar

Shri K.N. Gautam

Shri K Ghawat, BOI

Division Level

Bhopal/ Hoshangabad

Bhopal

Shri Anurag Jain

Shri R.J. Modh, BOI

Indore

Burhanpur

Shri Arun Kochar

Dr. S. Prasad, BOI

Ujjain

Neemuch

Shri Anupam Rajan

Shri Ashok Kothare, SBInd

Gwalior

Guna

Shri Nitesh Kumar Vyas

Shri S.K. Nanecha, SBInd

Chambal

Morena

Shri Vishwa Mohan Upadhyay

Shri R.S. Chauksey, CBI

Sagar

Sagar

Shri K.C. Gupta

Shri T.K. Jha, CBI

Jabalpur

Jabalpur

Shri Praveen Garg

Shri M.Kanti Jain, CBI

Rewa

Satna

Shri Umakant Umrao

Shri M.L. Verma, AB

  Tribal

 Shahdol

Shri Raghvendra Kumar Singh 

Shri S.B. Thosar, CBI


Top three Revenue Officials

First

Indore

Shri Raghuvanshi, Tehsildar

Second

Gwalior

Shri Rupesh Upadhyay, Tehsildar

Third

Indore

Shri Rajnish Shrivastava, Tehsildar


Home