Directorate of Institutional Finance, Madhya Pradesh, Bhopal

State BRISC Cell

 

BRISC Award Winners for the year 2004-05

Award Category 

District

Official's name (with maximum incumbency/ recovery)

Collector Lead District Manager

State Level

First

Indore

Dr. Rajesh Rajora

Shri K. C. Holkar, BOI

Second

Bhopal

Shri Sanjay Kumar Shukla

Shri Phool Singh, BOI

Third

Sagar

Shri Shiv Shekhar Shukla

Shri T.K. Jha, CBI

Division Level

Bhopal/ Hoshangabad

Raisen

Shri Arun Kumar Pandey

Shri Mohan Swaroop Trivedi, CBI

Indore

Burhanpur

Smt. Veena Ghanekar

Shri R.N. Mishra, BOI

Ujjain

Neemuch

Shri Manish Shrivastava

Shri Pramod Savedkar, SBInd

Gwalior

Gwalior

Shri Rakesh Shrivastava

Shri P.P. Sugandhi, CBI

Chambal

Morena

Shri Manohar Agnani

Shri R.S. Chauksey, CBI

Sagar

Chhatarpur

Shri Ajat Shatru

Shri S.K. Mehta, SBI

Jabalpur

Jabalpur

Shri Sanjay Dubey

Shri M.K. Soni, CBI

Rewa

Satna

Shri Umakant Umrao

Shri Naseeruddin Khan, AB

  Tribal

Dhar

Shri D.P. Ahuja

Shri Karni Singh, BOI


Top three Revenue Officials

First

Gwalior

Shri Rupesh Upadhyay, Tehsildar

Second

Indore

Shri C.M. Khan, Tehsildar

Third

Indore

Shri R. Haldar, Tehsildar


Home